Chảo Dưỡng Sinh Có Tay Cầm 27 cm Cho Bếp Từ

2,398,000